Switch to English 
Papier w biogospodarce
20-22 września 2022 r.
Hotel Andel's, Łódź
|| Program konferencji
Aktualny program konferencji jest dostępny poniżej:
Program konferencji (PDF)
|| O konferencji
Jubileuszowa, XX Konferencja i Wystawa PROGRESS2022 koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:
 • biogospodarka, gospodarka cyrkularna, eko-projektowanie i efektywność wykorzystania zasobów;
 • efektywność energetyczna;
 • główne czynniki kształtujące rozwój przemysłu papierniczego na świecie - globalizacja, ochrona środowiska i klimatu, zastosowanie technologii informatycznych;
 • tendencje i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury;
 • najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych, papieru i tektury;
 • surowce i środki pomocnicze do produkcji mas włóknistych i papieru - drewno i surowce niedrzewne, makulatura, wypełniacze, pigmenty, kleje i inne;
 • maszyny i urządzenia;
 • nowe technologie i urządzenia do produkcji opakowań z tektury falistej;
 • jakość papieru i wyrobów z papieru.
Opłata konferencyjna:
Członkowie indywidualni SPP*
-
1200 zł netto
Przedstawiciele członków wspierających SPP
-
1680 zł netto
Pozostali uczestnicy
-
2400 zł netto
*Zgodnie z uchwałą Zarządu SPP z 8.10.2010 r., członkowi indywidualnemu przysługuje ulga 50% od opłaty za uczestnictwo, pod warunkiem, że znajduje się w wykazie członków przez ostatnie 24 miesiące poprzedzające organizowaną imprezę.

Opłata konferencyjna obejmuje:
 • komplet materiałów konferencyjnych
 • udział w sesjach referatowych
 • obiady i poczęstunki podczas przerw
 • program kulturalny i kolację koleżeńską
 • wstęp na wystawę.
Po 30 sierpnia 2022 r. opłata konferencyjna wzrasta o 20%.
|| Wystawa i sesja plakatowa
Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz wystawa techniczna, w której uczestniczyć będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.
|| Patronat honrorowy
|| Patronat medialny
|| Sponsorzy
Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
WWW.SPP.PL