Switch to English 
Papier w biogospodarce
20-22 września 2022 r.
Hotel Andel's, Łódź
|| Zgłoszenie prezentacji
Autorzy zainteresowani prezentacją referatów proszeni są o ich pilne nadsyłanie na adres info@spp.pl tytułów referatów w języku polskim i angielskim.
|| Program konferencji
Aktualny program konferencji jest dostępny poniżej:
Program konferencji (PDF)
|| O konferencji
Jubileuszowa, XX Konferencja i Wystawa PROGRESS2022 koncentrować się będzie na następujących zagadnieniach:
 • biogospodarka, gospodarka cyrkularna, eko-projektowanie i efektywność wykorzystania zasobów;
 • efektywność energetyczna;
 • główne czynniki kształtujące rozwój przemysłu papierniczego na świecie - globalizacja, ochrona środowiska i klimatu, zastosowanie technologii informatycznych;
 • tendencje i innowacje na rynku surowców, papieru i tektury;
 • najnowsze technologie wytwarzania mas włóknistych, papieru i tektury;
 • surowce i środki pomocnicze do produkcji mas włóknistych i papieru - drewno i surowce niedrzewne, makulatura, wypełniacze, pigmenty, kleje i inne;
 • maszyny i urządzenia;
 • nowe technologie i urządzenia do produkcji opakowań z tektury falistej;
 • jakość papieru i wyrobów z papieru.
Opłata konferencyjna:
Członkowie indywidualni SPP*
-
1200 zł netto
Przedstawiciele członków wspierających SPP
-
1680 zł netto
Pozostali uczestnicy
-
2400 zł netto
*Zgodnie z uchwałą Zarządu SPP z 8.10.2010 r., członkowi indywidualnemu przysługuje ulga 50% od opłaty za uczestnictwo, pod warunkiem, że znajduje się w wykazie członków przez ostatnie 24 miesiące poprzedzające organizowaną imprezę.

Opłata konferencyjna obejmuje:
 • komplet materiałów konferencyjnych
 • udział w sesjach referatowych
 • obiady i poczęstunki podczas przerw
 • program kulturalny i kolację koleżeńską
 • wstęp na wystawę.
Po 30 sierpnia 2022 r. opłata konferencyjna wzrasta o 20%.

Rezerwacja pokoi w Hotelu Andel's:

Dla uczestników konferencji dostępna jest pula pokoi hotelowych w Hotelu Andel's w specjalnych cenach:
 • pokój jednoosobowy - 400 PLN brutto
 • pokój dwuosobowy - 450 PLN brutto
W celu dokonania rezerwacji prosimy o skorzystanie z poniższego formularza i wysłanie go bezpośrednio do Hotelu Andel's na adres e-mail: reservation.andels-lodz@viennahouse.com
Koszt zakwaterowania regulowany jest indywidualnie w Hotelu.
Formularz hotelowy (DOCX)
Formularz hotelowy (PDF)
|| Wystawa i sesja plakatowa
Równolegle z obradami dwudniowej konferencji odbędzie się sesja plakatowa prezentująca prace naukowo-badawcze oraz wystawa techniczna, w której uczestniczyć będą producenci i dostawcy maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemów informatycznych oraz surowców i środków pomocniczych.
|| Rejestracja
Pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe


Wezmę udział w:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Papierników Polskich w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rejestracji, obsługi płatności oraz organizacji konferencji.
Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku w mediach społecznościowych, publikacjach branżowych oraz na stronie internetowej SPP.  
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Papierników Polskich
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - info@spp.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością przeprowadzenia rejestracji

W przypadku problemów z wysłaniem powyższego formularza prosimy o pobranie i czytelne wypełnienie formularza dostępnego poniżej oraz przekazanie go na adres mailowy: progress@spp.pl
Formularz rejestracyjny (PDF)
Formularz wystawcy (PDF)
Stowarzyszenie Papierników Polskich
Plac Komuny Paryskiej 5A
90-007 Łódź
WWW.SPP.PL